Reseach and Publication

The never ending exploration.

Teaching and Learning

The journey of wisdom and enlightement.

Integrity

Noble virtues and character building is a luxury bussiness.

Education

A balance between love and true guidance.

Time Flies

Live life to the fullest.

Wednesday, 27 September 2017

Jurnal dalam Talian

Seorang pelajar mengatakan, "Kajian saya tak banyak kajian lepas".

Khusus untuk pelajar UKM, dapatkan artikel koleksi jurnal semasa di laman berikut:

http://www.ukm.my/ptsl/e-journal

Terdapat juga artikel yang boleh diakses oleh semua pelajar dan penyelidik dengan mudah. Antaranya:

1. Google scholar
2. Academia.edu.
3. Research Gate

Selamat membaca! 🤗💚

Saturday, 9 September 2017

MOOC Keluarga BitaraMOOC Keluarga Bitara telah dilancarkan bagi tujuan pembelajaran mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendaftar bagi kursus SKPM 2023 (Pembangunan Keluarga dan Wanita) bagi semester 1 2017/2018 di pautan berikut:

https://www.openlearning.com/courses/keluarga-bitara/HomePage


Berikut disertakan tips pembelajaran melalui MOOC Keluarga Bitara:

1. Buka talian MOOC menggunakan sumber wifi yang pantas. Pelajar digalakkan melanggan 'broadband' sendiri untuk memudahkan proses pembelajaran.

2. Buka talian MOOC bukan pada waktu kemuncak seperti pada jam 3-5 pagi.

3. Baca arahan yang diberikan dan sempurnakan satu-persatu tugasan dalam modul.

4. Elakkan melakukan tugasan atau memberi maklum balas di saat akhir.

5. Berikan maklumbalas yang berkualiti iaitu setimpal dengan gred yang dikehendaki.

6. Gunakan sepenuhnya input dalam MOOC untuk menguasai subjek dengan sepenuhnya.

7. Kongsikan maklumat/input/pengalaman anda di dalam MOOC.

8. Berikan maklumbalas yang tepat dan jujur.

9. Sentiasa berfikiran terbuka dan saling menghormati dalam sesi perbincangan bersama rakan di dalam MOOC.


Selamat ber MOOC!  :)

Tanggungjawab Pelajar dalam Penyeliaan Tesis/Penyelidikan​​
Tanggungjawab Pelajar
​ 

Proses penyeliaan memberi peluang kepada pelajar untuk membina kemahiran sebagai penyelidik di bawah mentoran penyelia. Oleh yang demikian, Penyelia berhak untuk menuntut komitmen yang tinggi daripada pelajar.Pelajar pula seharusnya memberi reaksi positif kepada panduan, nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh penyelia di samping berusaha meningkatkan kebolehan menjalankan penyelidikan secara mandiri.Sebagai penyelidik siswazah, pelajar perlu:

​          
(1)          Mematuhi Peraturan, Dasar dan Garis Panduan Universiti, khususnya yang berkait dengan   
          perlaksanaan penyelidikan; termasuk dasar berhubung etika penyelidikan, hak harta intelek, amalan kerja           selamat, serta hak cipta dan hak kepengarangan;
​ 


(2)          Berbincang dengan penyelia dan mencapai persetujuan tentang jadual pertemuan;
​ 


(3)          Memastikan ada komunikasi jelas dan terbuka dengan penyelia sepanjang proses penyeliaan;
​ 


(4)          Berbincang dengan penyelia tentang topik dan jadual penyelidikan;
​ 


(5)          Melaksanakan kerja seperti yang ditetapkan oleh penyelia yang termasuk pembacaan, latihan penyelidikan atau mengikuti mana-mana kursus yang diperlukan;


(6)          Memastikan kemajuan penyelidikan selaras dengan jadual yang dipersetujui;
​ 


(7)          Membincangkan masalah atau kesulitan yang dihadapi bersama penyelia, termasuk masalah berhubung akses kepada sumber dan bahan;
​ 


(8)          Menyimpan rekod tentang kemajuan penyelidikan termasuk rekod pertemuan dengan penyelia dan rekod kerja/tugasan yang telah diselesaikan;
​ 


(9)          Memastikan bahan penulisan diserahkan seperti yang dijadualkan dengan memberikan waktu yang sewajarnya untuk membolehkan penyelia memberi maklum balas;
​ 


(10)      Memberi perhatian yang sewajarnya kepada maklum balas dan panduan yang diberikan oleh penyelia;
​ 


(11)      Mematuhi keputusan yang dicapai hasil daripada maklumbalas di antara  Penyelia Utama, Penyelia Bersama dan Penasihat jika berlaku perbezaan pandangan;


(12)      Menyediakan deraf tesis/disertasi dan melakukan pembetulan dan penambahbaikan seperti yang dicadangkan oleh penyelia;
​ 


(13)      Membuat keputusan tentang bila penyerahan tesis/disertasi hendak dilakukan dengan mengambilkira pandangan penyelia serta memastikan tempoh masa yang ditetapkan Universiti dipatuhi;
​ 


(14)      Memastikan tesis/disertasi yang diserahkan bebas plagiat dan mematuhi keperluan Universiti.
​ 


(15)      Mengambil tanggungjawab dan inisiatif untuk mengikuti program untuk menambahbaik kemahiran yang dianjurkan Fakulti/Institut/Universiti;
​ 


(16)      Mengambil bahagian dan menyumbang kepada budaya penyelidikan Fakulti/Institut;
​ 


(17)      Memastikan semua keperluan pentadbiran dipatuhi;
​ 


(18)      Memastikan keperluan penerbitan yang ditetapkan dipatuhi;
​ 


(19)      Memberi pengiktirafan yang sewajarnya kepada Penyelia Utama/Penyelia Bersama/Jawatankuasa Penyeliaan dan Universiti dalam sebarang penerbitan yang dibuat berdasarkan penyelidikan yang dijalankan;
​ 


(20)      Mendapatkan persetujuan dan pengesahan penyelia bagi sebarang penerbitan yang dibuat berasaskan penyelidikan yang dijalankan semasa di UKM, walaupun pelajar sudah bergraduat;
​ 


(21)      Berunding dengan penyelia tentang tempoh bercuti dan memaklumkan penyelia jika terpaksa mengambil cuti (contohnya atas sebab kesihatan atau masalah keluarga).Disediakn oleh,


​Puan 
Azlina Ahmad
Ketua Tadbir Urus Kualiti Pengajian Siswazah
Pusat Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Ikuti gaya UKM bermula dari ayat pertama sehingga ayat terakhir penulisan tesis di UKM. 

Selamat menulis! :)


Wednesday, 9 August 2017

Slide TOT Agen Pembangunan Belia Generasi Z

Membicarakan aspek TOT Agen Pembangunan Belia Generasi Z dalam slot Peremajaan P&P dalam Program Inovasi  P&P T30 UKM, KNOVASI 2017 pada 16 Febuari 2017.
TOT Agen Pembangunan Belia Generasi ZPoster TOT Agen Pembangunan Belia yang memenangi pingat perak dalam K-Novasi UKM 2017, pada 15 dan 16 Febuari 2017.

Nurturing Islamic Values in Family via Self Discipline

My presentation for 8th International Symposium on Islam, Civilization and Science - ISICAS 2017, Puri Pujangga, UKM on 9-10 August 2017.